Yhdistyksemme

Ammattiosaston tehtävänä on toimia jäsenistönsä edunvalvojana sekä huolehtia jäsenistönsä koulutuksellisista, viestinnällisistä ja virkistyksellisistä tarpeista.

Toiminnassa otetaan huomioon soveltuvin osin Tehyn toimintaohjelma. Paikallisesti pidetään tiiviisti yhteyttä työnantajaan eri organisaatiotasoilla.

Ammattiosaston päättävä elin on ammattiosaston kokous. Varsinainen kokous Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosastossa pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Ammattiosastossamme on jäseniä noin 2 400 tehyläistä.

Sinusta on kiinni, mitä ammattiosastomme on ja mitä se saa aikaan!

Tuo omat ajatuksesi ja voimasi ammattiosastosi hyväksi!

Tule mukaan toimimaan ja vaikuttamaan! 

Toiminta

Jäsenemme työskentelevät kunnallisella sektorilla Puijon, Alavan ja Julkulan sairaaloissa. Lisäksi meillä on jäseniä eri toimipisteissä Pohjois-Savossa ja Kysterin palveluyksiköissä.

Haluamme palvella jäsenistöä hyvällä edunvalvonnalla sekä tiedottamisella. Luottamusmiehet auttavat työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteenamme on oikeudenmukainen, lakien ja sopimusten mukaan toimiva työyhteisö. Vaikutamme työpaikoilla myös työsuojelu- ja yhteistyötoimikuntaan kuuluvien tehyläisten edustajien kautta.

Sovellamme Kunnallista virka- ja työehtosopimusta.

Ammattiosastomme toimii aktiivisesti myös valtakunnallisella tasolla. Tehyn valtuustossa toimii Katja Pitkänen ja varalla Helena Lyytinen. 

Historia

 

Tehyn KYKS:n ammattiosasto perustettiin vuonna 1981. Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Kuopion kauppaoppilaitoksella 12.3.1981. Puheenjohtajana toimi Hilkka Saira ja sihteerinä Kalevi Venäläinen.

Myöhemmin ammattiosaston nimi muutettiin Tehyn Kuopion yliopistollisen sairaalan ammattiosastoksi.

Vuoden 2012 vaihteessa ammattiosaston nimi muuttui Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosastoksi. Syynä nimen muutokseen oli Kysterin työntekijöiden liittyminen ammattiosastoomme.

Tehyn kunniajäseniä ammattiosastossamme ovat:

Kalevi Venäläinen
Pekka Martikainen
Marja-Leena Puputti
Sirpa Humaloja