Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto 550

Ammattiosaston tehtävänä on toimia jäsenistönsä edunvalvojana sekä huolehtia jäsenistönsä koulutuksellisista, viestinnällisistä ja virkistyksellisistä tarpeista.

Toiminnassa otetaan huomioon soveltuvin osin Tehyn toimintaohjelma. Paikallisesti pidetään tiiviisti yhteyttä työnantajaan eri organisaatiotasoilla.

Ammattiosaston päättävä elin on ammattiosaston kokous. Varsinainen kokous Pohjois-Savon sairaanhitopiirin ammattiosastossa pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Ammattiosastossamme on jäseniä noin 2 400 tehyläistä.

 

Sinusta on kiinni, mitä ammattiosastomme on ja mitä se saa aikaan!

Tuo omat ajatuksesi ja voimasi ammattiosastosi hyväksi!

Tule mukaan toimimaan ja vaikuttamaan! 

Tehyn päätehtävänä on valvoa jäsentensä etuja.

Keskeisintä jäsenten edunvalvonnassa ovat taloudellisen aseman parantamiseen, palkkaan, palvelussuhteen ehtoihin, työoloihin ja työympäristöön liittyvät asiat.

Tehyn organisaatio perustuu työnantajakohtaisiin tai alueellisiin, paikallista edunvalvontaa hoitaviin ammattiosastoihin.