Terveiset Katja Pitkäseltä, Tehyn valtuusto edustajaltamme

27.9.2022

Hei Tehyläiset! Neuvottelut työehtosopimuksen syntymiseksi jatkuvat. Päätimme Tehyn valtuuston viime kokouksessa nimien keräämisen aloittamisesta liittyen joukkoirtisanoutumiseen. Kyseessä on laillinen sekä vaikuttava työtaistelutoimi ja Tehy huolehtii sen toimenpiteistä yhteisesti kaikkien osalta. Työtaistelutoimien avulla tuetaan työehtosopimusneuvotteluja, jossa tavoitteena mm. saada palkkaus vastaamaan työn vaativuutta ja parantaa työoloja. Työtaistelutoimien on tarkoitus vauhdittaa sopimuksen syntymistä ja kaikkien jäsenten osallistumista tarvitaan neuvottelijoiden tueksi. Tällä hetkellä keräämme nimiä liittyen joukkoirtisanoutumiseen. Haluan painottaa, että valtuusto ei tule hyväksymään sellaista sopimusta, jossa joukkoirtisanoutumiseen osallistuneita hoitajia ei oteta takaisin ns. " vanhoina työntekijöinä " työtaistelutoimenpiteen konkretisoituessa. "TÄMÄ EI RATKEA pakottamalla hoitajia töihin tai murtamalla lakkoja. Ennemmin tai myöhemmin hoitajia on kuunneltava ja heidän vaatimuksiinsa taivuttava.” (Milla-Riikka Rytkönen 2022. Tehy lehti) On muistettava, että joukossa on voimaa! Nyt mennään kohti parempaa palkkausta ja työoloja, jotka todella ansaitsemme! Kysymysten herätessä älkää jääkö yksin vaan olkaa rohkeasti yhteydessä luottamusmiehiin tai ammattiosaston hallituksen jäseniin. Seuratkaa ao550:n ja Tehyn tiedotteita. Tälle viikolle on järjestetty tapahtumia ja jäsenilta, joukolla mukaan! Terveisin Tehyn valtuutettu Katja Pitkänen