Suojelutyö

Tehyn paikallisorganisaatio on neuvotellut työnantajan kanssa annettavasta suojelutyöstä Tehyn ja SuPerin lakon aikana 1.4.2022 klo 6.00 – 15.4.2022 klo 6.00, lakkovaroituksessa ilmoitettujen periaatteiden mukaisesti.

Suojelutyötä annetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Tehyn keskuslakkotoimikunnan määräyksen mukaisesti seuraavia linjauksia noudattaen:

Suojelutyötä annetaan aina kolmeksi (3) vuorokaudeksi kerrallaan.
Suojelutyötä annetaan ainoastaan päivystyksellisissä yksiköissä sekä syöpätautipotilaiden hoidossa. 
Suojelutyönä annetaan vuorokauden pienin mahdollinen minimivahvuus.

Tehyn paikallisorganisaatio ei voi poiketa keskuslakkotoimikunnan ilmoittamista suojelutyön määristä hankkimatta tähän hyväksyntää keskuslakkotoimikunnalta. Vastuun annettavasta suojelutyöstä kantaa keskuslakkotoimikunta.

Työnantajan kanssa on neuvoteltu annettavasta suojelutyöstä. Jos esimies kutsuu sinut suojelutyöhön, toivomme että otat kutsun vastaan.


Tehyn keskuslakkotoimikunnan päätöksellä PSSHP:ssä annetaan suojelutyötä 13.4.-15.4.22 oheisen dokumentin mukaisesti. SuPerilla on oma taulukko omista luvuistaan. Päivitetty 13.4.22 klo 8.42.

Mikäli työyksikkö ei ole alla olevassa listassa, se ei kuulu suojelutyön piiriin. Työnantaja voi järjestää niiden toimintaa muun kuin tehyläisen henkilökunnan avulla. 

 Tärkeää tietoa suojelutyöstä lakossa oleville:

Työnantajan edustaja kutsuu työntekijät suojelutyöhön. 
Periaatteena on, että suojelutyötä tekevät kutsutaan vahvistetun työvuoroluettelon pohjalta. Jos sinulla on lakon ajalle vahvistettuja työvuoroja, ole valmiudessa mahdollisen suojelutyön varalta. Niitä lakossa olevia, joille on vahvistettu lakon ajalle vuosilomaa tai muuta poissaoloa (työvapaa) tai jotka ovat sairaana, ei määrätä suojelutyöhön. Epäselvissä tilanteissa kysykää neuvoa omalta luottamusmieheltä, p. 0400 247 550.

Muista, jos olet suojelutyössä:

  • Seuraa, paljonko yksikössä on henkilöstöä työvuorossa. Jos siellä on enemmän henkilöstöä kuin suojelutyöhön on annettu, ilmoittakaa tästä viipymättä luottamusmiehelle.

  • Jos työnantaja painostaa millään tavoin tai vaatii allekirjoitusta johonkin, älkää allekirjoittako mitään ja ilmoittakaa työnantajan toimista viipymättä luottamusmiehelle.

  • Jos työvuorossa ilmenee vaaratapahtuma, ilmoittakaa tästä viipymättä työnantajalle (työnantaja vastaa aina potilasturvallisuudesta) sekä luottamusmiehelle.

  • Työnantaja vastaa potilasturvallisuudesta. Työvuorossa ollessaan jokainen työntekijä vastaa siitä, että tekee oman työnsä huolellisesti – myös lakon aikana suojelutyössä ollessaan.